"Litt innenfor er bedre enn helt utenfor".

Arendal Næringsforening, Kreftforeningen og NHO Agder inviterer til gratis seminar for ledere i små og store bedrifter.

Hvert år får om lag 37 000 mennesker i Norge kreft og 40 prosent av dem er i arbeidsfør alder.

 

De fleste vil at livet skal forbli så normalt som mulig. Noen fortsetter å jobbe under behandling, andre må sette arbeidslivet på pause mens unge kreftoverlevere skal inn i arbeidslivet for første gang. Det kan i seg selv være litt av en jobb.

 

Kreftforeningen ønsker å bidra til bedre inkludering av arbeidstakere med kreft eller annen alvorlig sykdom.

  • Hvilket ansvar har arbeidsgiver og den ansatte når alvorlig sykdom rammer – eller når den ansatte selv blir pårørende?
  • Hvordan følge opp ansatte som ikke er på jobb?
  • Hvilke barrierer står i veien for å ansette en med «kreft på CV-en»?

 

Å havne utenfor arbeidslivet er et stort tap for den enkelte. Men heller ikke AS Norge har råd til å holde tusenvis av arbeidstakere som gjerne vil jobbe, utenfor arbeidslivet. Sammen må vi sørge for at flere kommer litt mer innenfor – og ikke helt utenfor – arbeidslivet.

 

PROGRAM

08.00: Mingling og mat

08.15: Velkommen

08.20: «Å overvinne kreft og gjenoppta arbeidslivet»: Vibekke Hellesund, øk. Dir. Hennig Olsen

08.35 «Litt innenfor er bedre enn helt utenfor – hva er god arbeidsinkludering av ansatte med kreft?» v/ Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv i Kreftforeningen

09.20: «Erfaringsdeling»: Rudi Andersen, Kitron HR-avdelingen

09.35: «Hva kan vi bidra med?» Audvei Forseth Håbesland, NAV Arbeidslivsenter

09.50: Oppsummering og vegen videre (10 min)

 

Arrangementet er gratis.

PÅMELDING: i linken over eller trykk her.