Vi takker våre samarbeidspartnere Sparebanken Sør og Veidekke for verdifullt bidrag til vårt arbeid.