Arendal Næringsforening inviterer til digitalt årsmøte.

Av forskjellige årsaker er årsmøte for 2023 utsatt. Vi gjennomfører derfor et digitalt årsmøte for å foreta de formelle godkjenningene og for å gi våre medlemmer en kort oppsummering av årets store folkefest, Tall Ships Races Arendal.

Vedlagt finner du innkalling til årsmøte, årsregnskap for 2022 og styrets årsmelding 2022. Trykk på lenkene for å laste ned dokumentene.

Program for møtet:

Sak 1 Valg av møteleder
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 3 Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
Sak 4 Styrets årsmelding for 2022.
Sak 5 Årsregnskap med noter for 2022.
Sak 6 Revisors beretning.
Sak 7 Kort orientering om Tall Ships Races.
Sak 8 Styrets forslag til kontingenter for 2023; endringer foreligger.
Sak 9 Forslag til vedtektsendringer; ingen forslag til endringer foreligger.
Sak 10 Valg

a) Styrets leder
b) Styrets nestleder
c) Øvrige styremedlemmer på valg
d) Revisor
e) Valgkomite

Valgkomitéens forslag fremkommer i styrets årsmelding.

 

Styrets forslag til nye kontingenter er som følger:

Forslag til vedtak på årsmøte vedr. endring av medlemskontingent:

Kontingenten foreslås økt iht. tablå ovenfor med bakgrunn i at de generelle kostnadene har økt over flere år, mens kontingenten har vært uendret siden 2019.

Heretter forventes kontingenten økt tilsvarende prisstigningen (KPI) foregående år (+0,5%) etter vedtak i styret.

Større endring enn dette må fremlegges som forslag for årsmøte.

 

Alle som melder seg på møtet vil få tilsendt link til det digitale årsmøte.